Dom 5/4 w Tychach

Koncepcja domu jednorodzinnego zlokalizowanego pośród współczesnej zabudowy jednorodzinnej bliźniaczej oraz wolnostojącej. Dom 5/4 jest wariacją na temat formy współczesnego domu w kontekście zabudowy bez charakteru. Punktem wyjścia dla przyjętych rozwiązań bryłowych była optymalizacja umiejscowienia domu na działce. Wymagana w warunkach zabudowy ilość miejsc postojowych na działce mogła negatywnie wpłynąć na dostepną użyteczną powierzchnię ogrodu, co udało się wyeliminować poprzez ścięcie narożnika budynku. Zabieg ten wpłynął również na organizację rzutów domu i zastosowanie centralnego pasa komunikacyjnego łączęcego wszystkie z funkcji. Pion komunikacyjny z centralnym świetlikiem został zwieńczony tarasem zajmującym niszę powstałą wśród połaci dachu. Rozwiązanie takie zapewnia prywatność wypoczynku na nim ze względu na wizualną niedostepność miejsca, co jest istotne w gęstej zabudowie domów jednorodzinnych. Zastosowanie na elewacji betonu o wyraźnej fakturze deskowania nawiązuje do betonowego detalu niskiej zabudowy jednorodzinnej sąsiedniego osiedla.

Data:

marzec 2014

Funkcja:

mieszkaniowa 100%

Inwestor:

prywatny

Projekt:

jamjam

powierzchnia:

202,5 m2

Status:

koncepcja

Tagi: