Dom 3×30 w Sosnowcu

Koncepcja rozbudowy małego domu jednorodzinnego na wąskiej działce. Istniejący budynek to oficyna o ceglanych murach, w dobrym stanie technicznym. Modernizacja obiektu w założeniu miała maksymalne uszanowanie istniejącej struktury, z dołożeniem nowych elementów, wyraźnie odcinających się od oryginalnej bryły. Podjęte działania ograniczają się do przekształcenia poddasza na użytkowe poprzez nadbudowę linii dachu na całym obrysie, a także dodanie klatki schodowej spajajacej funkcje obu kondygnacji oraz tarasu na nowym dachu nad obecną przybudówka gospodarczą, a całość tworzy trójbryłową kompozycję.
Nadbudowa zaznacza się poprzez nowy materiał górujący nad dawną murowaną strukturą, z powieleniem spadku obecnego dachu (30%), zgodnie z przeważającym w sąsiedztwie budynku układem połaci.

Data:

kwiecień 2015

Funkcja:

mieszkaniowa 100%

Inwestor:

prywatny

Projekt:

jamjam

powierzchnia:

105,2 m2 m2

Status:

uzyskane pozwolenie na budowę

Kommstrukcja:

projectsS Szymon Sobczyk

Tagi: